Α/φοί Ανδρέου Χοιροστάσια

Η μεγαλύτερη καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Κύπρο.

Η εταιρεία Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια είναι μία από τις μεγαλύτερες καθετοποιημένες εταιρείες παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Κύπρο με μονάδες στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Με έδρα στο χωριό Τερσεφάνου στην Λάρνακα, η εταιρεία μας κατέχει ηγετική θέση στη παραγωγή ασφαλούς και ποιοτικού χοιρινού κρέατος. Η εταιρεία αποσχολεί περισσότερους από 80 εργαζόμενους, διαχειρίζεται 3300 χοιρομητέρες και παράγει περισσότερους από 90000 χοίρους ετησίως.

Οι παραγωγικές μας μονάδες αποτελούνται από

  • 1 πολλαπλασιαστική μονάδα γενετικού υλικού,
  • 4 μονάδες τοκετού – πάχυνσης και
  • 3 μονάδες πάχυνσης

Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει μύλο ζωοτροφών δυναμικότητας 25000 τόνων τροφής ετησίως και 2 σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων με παραγωγή βιοαερίου, ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς είναι 1 MWe και 1 MWth καθιστώντας την εταιρεία αυτάρκη σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Το 80% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας περισσεύει και διατίθεται στο Δίκτυο της ΑΗΚ σαν πράσινη ενέργεια.

  • Οι παραγωγικές μονάδες

    Οι μονάδες μας αποτελούνται είναι σχεδιασμένες και λειτουργούν με γνώμονα την ευημερία των ζώων και με βάση ένα ασφαλές, αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Επικοινωνία

Γόρδιου Δεσμού 10-15, 7101 Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, Λάρνακα
Τ.Θ. 45093, 7110 Αραδίππου
Τηλ: 24816333
Φαξ: 24811010
Email: farma@andreou.com


Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο farma@andreou.com ή καλέστε μας στο 24816333.

Please select your countryPlease choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.