Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις

Η Αδελφοί Α&Π Ανδρέου Λτδ πιστοποιήθηκε με το πρότυπο Υγειών Εργασιακών Σχέσεων 2014(SIR 2014) που εκπονήθηκε από την Ομοσπανδία Εγοδοτών και Βιομηχάνων(OEB) σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου του 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην Λευκωσία.

sir_2014_logo_en

Το Πρότυπο SIR 2014 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές προοπτικές του Ομίλου, ενισχύοντας την ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η εφαρμογή του Προτύπου SIR 2014 επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς όπως η προώθηση των καλών σχέσεων εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες και την ορθή εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κύπρου.

Το πρότυπο SIR 2014 αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τελετή απονομής διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Please select your country



Please choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.