Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι Άνθρωποί μας

Ο όμιλος διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.
Περισσοτερα

Συνεχής εκπαίδευση

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για τον Όμιλο Αδελφών Ανδρέου προτεραιότητα και πάγια επένδυση.
Περισσοτερα

Εταιρική Κουλτούρα

Η εταιρική κουλτούρα είναι το συνεκτικό στοιχείο που διασφαλίζει τη σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος του Ομίλου και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή.
Περισσοτερα

Επενδύοντας στο Μέλλον

Η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της εταιρείας. Όραμα και αποστολή του Ομίλου είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος.
Περισσοτερα

Please select your countryPlease choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.