Όραμα και Εταιρικές αξίες

Όραμα

Αρχή μας η επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη του Ομίλου μας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Χρέος μας, η δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας.

Στόχος μας, να διατηρούμε ισχυρή τη θέση μας ως ο ηγέτης στους τομείς των δραστηριοτήτων μας και η συνεχής ανάπτυξη μας με νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Εταιρικές Αξίες

Επιχειρηματική αριστεία
“Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας για την επίτευξη άριστου επιχειρηματικού αποτελέσματος”

 • Οικονομική Ευρωστία
 • Υψηλή Απόδοση / Άριστο Αποτέλεσμα
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Συνεχής Πρόοδος / Καινοτομία
 • Υψηλά Πρότυπα Ασφάλειας και Ποιότητας

Ανθρώπινο κεφάλαιο
“Η επιχειρηματική μας επιτυχία στηρίζεται στους ανθρώπους μας”

 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Ακεραιότητα
 • Επικοινωνία
 • Επαγγελματική Συμπεριφορά
 • Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας

Κοινωνία & περιβάλλον
“Ανάγουμε την εταιρική κοινωνική μας ευθύνη σε καθημερινή πρακτική”

 • Κοινωνικά Υπεύθυνη Ανάπτυξη
 • Αποδοχή από τον Κοινωνικό Περίγυρο
 • Σεβασμός στο Περιβάλλον
 • Ασφάλεια και Περιβαλλοντική Συνείδηση

Please select your countryPlease choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.