Συνεχής εκπαίδευση

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για τον Όμιλο Αδελφών Ανδρέου προτεραιότητα και πάγια επένδυση. Ο στόχος είναι να προσφέρουμε στους εργαζομένους τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την καθημερινή τους εργασία, προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων, βελτιστοποιούν τις συνθήκες της ασφαλούς εργασίας και βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

Please select your countryPlease choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.