Εταιρική Κουλτούρα

Για τον Όμιλο Αδελφών Ανδρέου η εταιρική κουλτούρα είναι το συνεκτικό στοιχείο που διασφαλίζει τη σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος του Ομίλου και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή.

Βασικός άξονας της εταιρικής κουλτούρας, η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρείας.

Με αυτή τη φιλοσοφία:

  • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές του Ομίλου.
  • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας και φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός του Ομίλου.
  • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, την εκμάθηση και τη διαφορετικότητα.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Διατηρούμε ένα σύνολο επιχειρηματικών αξιών που προάγουν την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Please select your countryPlease choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.