Επενδύοντας στο Μέλλον

Για τον Όμιλο Αδελφών Ανδρέου η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της εταιρείας.

Όραμα και αποστολή του Ομίλου είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα του Ομίλου για επιχειρηματική αριστεία.

Η δραστηριοποίησή του Ομίλου σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, προσφέρει στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:

  • αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης,
  • διαχειριστούν νέες προκλήσεις,
  • καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
  • προωθήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης και
  • αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.

Please select your countryPlease choose your preferred language.


If you are interested in distributing myGRILL products, please click the link to contact our International Business Development team.